Secretariaat Lid worden
pb HVR
Telefoon 0572 372569
Email secretaris@pbhvr.nl
Welkom
De vereniging Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren is in de gemeente Dalfsen zeer actief als het gaat om het bevorderen van de leefbaarheid in de werkgebieden Hessum, Vennenberg en Rechteren. In het werkgebied als geheel is geen sprake van een echte dorpskern zoals andere plaatselijk belang verenigingen in de gemeente Dalfsen die kennen. Vaak wordt in Hessum gezegd: “Onze kern? Dat zijn de bewoners!”.
Laatste Nieuws
Omgevingsvisie gemeente Dalfsen
Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit? Denk en doe mee Uitkomsten onderzoek dragen bij aan de Omgevingsvisie voor Dalfsen

Vanaf 30 september tot eind november gaat de gemeente Dalfsen via diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over de Omgevingsvisie. Ook kunnen mensen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het is van belang dat inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hun mening geven, want de Omgevingsvisie geeft richting aan en laat zien waar kansen liggen voor (ruimtelijke) ontwikkeling en waar behoefte is aan verandering.

Wethouder Schuurman geeft uitleg over de Omgevingsvisie: “In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: Wat voor woningen moeten we bouwen en waar? Waar ruimte voor bedrijven of waterberging is? Waar je in de toekomst kan sporten of recreëren? Het beschrijft onze gemeente in 2030.”

Daarnaast doet wethouder Schuurman nog een oproep: “Of u nou een jongere of oudere inwoner bent, werkt in de gemeente Dalfsen of hier onderneemt, het gaat over onze gezamenlijke toekomst! Daarom horen we graag van zoveel mogelijk mensen wat ze denken en willen. En waar u vindt dat onze gemeente naartoe moet groeien.”

Vragenlijst en (online) bijeenkomsten
Om zoveel mogelijk meningen op te halen heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld die iedereen kan invullen. Deze staat op www.dalfsen.nl/vragenlijst.  Mensen die moeite hebben met online vragenlijsten kunnen naar de Infopunten in de gemeente, waar papieren vragenlijsten liggen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en kan tot 31 oktober 2020.

Doe mee met de opruimactie van zwerfafval op 19 september a.s.
Is het zwerfafval langs de weg voor u ook een bron van ergernis wanneer u door onze buurt fietst of wandelt? Wij hebben het idee dat dit probleem steeds groter wordt en willen hier graag iets aan doen. Het zwerfafval bestaat grotendeels uit leeg verpakkingsmateriaal. Mensen ergeren zich er aan en het kan voor planten en dieren erg schadelijk zijn. Tijd voor actie dus!

We doen mee aan de landelijke opruimactie en wel op
 

Zaterdag 19 september 2020 van 10.00 tot 13.00 uur

U bent van harte welkom op het erf van Maurits von Martels, Tolhuisweg 11. We verzamelen aan de achterkant van het huis, ingang vanaf de Markeweg.

Doe met ons mee en meld je aan bij Leonie voor dinsdag 15 september: 06-29186505 (app of telefoontje) shovelgijs@hotmail.com (mail)

Voor afvalknijpers en -zakken wordt gezorgd. Wilt u zelf uw koffie/theebeker meenemen, zodat we niet nog meer afval produceren? We houden ons aan de Coronamaatregelen; hoewel deze actie ook zeker een reden is om elkaar te ontmoeten, zullen we er samen voor zorgen dat het niet te gezellig wordt.

We willen onze buurt schoon houden zodat iedereen er van kan blijven genieten!

Geen Jaarvergadering maar wel een Jaarverslag
In verband met de Coronamaatregelen kunnen wij op korte termijn geen Jaarvergadering organiseren.

Daarom hebben wij onze activiteiten van het afgelopen jaar samengevoegd in een jaarverslag. Klik op "jaarvergadering" in het menu hierboven aan en bekijk ons verslag van het afgelopen jaar!

Plaatselijk belang Hessum, Vennenberg en Rechteren | 0572 372569 | secretaris@pbhvr.nl