Secretariaat Lid worden
pb HVR
Telefoon 0572 372569
Email secretaris@pbhvr.nl
Welkom
De vereniging Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren is in de gemeente Dalfsen zeer actief als het gaat om het bevorderen van de leefbaarheid in de werkgebieden Hessum, Vennenberg en Rechteren. In het werkgebied als geheel is geen sprake van een echte dorpskern zoals andere plaatselijk belang verenigingen in de gemeente Dalfsen die kennen. Vaak wordt in Hessum gezegd: “Onze kern? Dat zijn de bewoners!”.
Laatste Nieuws
Fietstocht verplaatst naar Vrijdag 22 juli 2022
Wegen weeromstandigheden is de fietstocht verplaatst naar Vrijdag 22 juli1!! Fiets u gezellig mee met de Fietsbingo tocht op vrijdag 22 juli? De start is tussen 18:30 en 19:00 uur bij de familie Weijdeman, diezerstraat 7. Na de fietstocht kunt u meespelen met de bingo . De nummers die u onderweg heeft gevonden, kunt u alvast afstrepen van uw bingokaart!

Na het fietsen zij we te gast bij de familie Weijdeman waar wij met elkaar gezellig kunnen bijpraten onder het genot van een drankje (De consumpties na de fietstocht zijn tegen betaling). Jan vertelt u dan ook graag over de aanleg van de nieuwe koeientuin.

Bij slecht weer kunt u vanaf 17.00 uur bellen om te informeren of de fietstocht doorgaat met Marion Hulsman, telefoon: 06-10387697

Uitnodiging Jaarvergadering
Woensdag 15 juni 2022, Aanvang 20:00 uur

Het dagelijks bestuur van uw vereniging Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren nodigt u graag uit voor het bijwonen van de
63e jaarvergadering die zal plaatsvinden bij Café-Restaurant Madrid op
Woensdag 15 juni 2022


De vergadering begint om 20:00 uur en vanaf 19:45 uur zal de koffie voor u klaar staan.
We zullen proberen de vergadering te laten verlopen binnen de volgende tijdsblokken:
1. 20.00-20.45 uur: Huishoudelijk deel van de vereniging
2. 20.45-21.15 uur: Pauze
3. 21.15-21.35 uur: Presentatie ontwikkelingen Landgoed Rechteren
4. 21.35-22.00 uur: Informatie over vluchtelingen uit Oekraïne

Omgevingsvisie gemeente Dalfsen
Hoe ziet Dalfsen er over 10 jaar uit? Denk en doe mee Uitkomsten onderzoek dragen bij aan de Omgevingsvisie voor Dalfsen

Vanaf 30 september tot eind november gaat de gemeente Dalfsen via diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners over de Omgevingsvisie. Ook kunnen mensen hun mening geven door een vragenlijst in te vullen op www.dalfsen.nl/vragenlijst. Het is van belang dat inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners hun mening geven, want de Omgevingsvisie geeft richting aan en laat zien waar kansen liggen voor (ruimtelijke) ontwikkeling en waar behoefte is aan verandering.

Wethouder Schuurman geeft uitleg over de Omgevingsvisie: “In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: Wat voor woningen moeten we bouwen en waar? Waar ruimte voor bedrijven of waterberging is? Waar je in de toekomst kan sporten of recreëren? Het beschrijft onze gemeente in 2030.”

Daarnaast doet wethouder Schuurman nog een oproep: “Of u nou een jongere of oudere inwoner bent, werkt in de gemeente Dalfsen of hier onderneemt, het gaat over onze gezamenlijke toekomst! Daarom horen we graag van zoveel mogelijk mensen wat ze denken en willen. En waar u vindt dat onze gemeente naartoe moet groeien.”

Vragenlijst en (online) bijeenkomsten
Om zoveel mogelijk meningen op te halen heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld die iedereen kan invullen. Deze staat op www.dalfsen.nl/vragenlijst.  Mensen die moeite hebben met online vragenlijsten kunnen naar de Infopunten in de gemeente, waar papieren vragenlijsten liggen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten en kan tot 31 oktober 2020.

Plaatselijk belang Hessum, Vennenberg en Rechteren | 0572 372569 | secretaris@pbhvr.nl